Johtajan kokonaiskuntoisuus henkivakuutuksena

Uusin kirjani ”Johtajan kokonaiskuntoisuus: haasteena jatkuva uudistuminen” on kirjoitettu kiireiselle johtajalle, jonka olisi kuitenkin usein hyvä pysähtyä pohtimaan, miten hän johtaa itseään, millainen on hänen kokonaiskuntoisuutensa ja kyky uudistua jatkuvasti. Kaiken johtamisen lähtökohta on johtajan kyky johtaa itseään ja tiedostaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Johtajan oma persoona on instrumentti, jolla hän johtaa muita. Jotta oppii …

Johtajan kokonaiskuntoisuus henkivakuutuksena

Uusin kirjani ”Johtajan kokonaiskuntoisuus: haasteena jatkuva uudistuminen” on kirjoitettu kiireiselle johtajalle, jonka olisi kuitenkin usein hyvä pysähtyä pohtimaan, miten hän johtaa itseään, millainen on hänen kokonaiskuntoisuutensa ja kyky uudistua jatkuvasti. Kaiken johtamisen lähtökohta on johtajan kyky johtaa itseään ja tiedostaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Johtajan oma persoona on instrumentti, jolla hän johtaa muita. Jotta oppii …

Organisaation luovuus ja ihmisten johtaminen

Organisaation luovuus, innovatiivisuus ja jatkuva uudistuminen edellyttävät myös johtamisen innovaatiota. Yritän tässä blogissa hahmottaa, minkälainen ihmisten johtaminen mahdollistaa luovan ja innovatiivisen työyhteisön syntymisen. Siihen tarvitaan älykästä johtamista, joka tarjoaa uuden ja innovatiivisen lähestymistavan tämän päivän johtamisen haasteisiin. Lisäksi meidän tulisi nähdä suorituksen, osaamisen, tiedon ja innovaatiojohtamisen kokonaisuus ja viedä nämä johtamisen perusprosessit systemaattisesti käytäntöön. Älykäs …

Luovuus ja innovaatiojohtaminen

Innovatiivisuudesta ja luovuudesta puhutaan ja kirjoitetaan paljon. Innovatiivisuus ja luovuus ovat mantroja, joita monesti toistellaan vailla kovinkaan konkreettista sisältöä. Kuitenkin tarve innovaatioille on entistä suurempi. Laadun, prosessien, oppimisen ja joustavuuden jälkeen yritykset keskittyvät ainutlaatuisuuden tavoitteluun. Ainutkertaiset käytännöt ovat korvanneet parhaat käytännöt. Tässä blogissa pyrin kuvaamaan luovuutta ja innovaatiojohtamista organisaation ydinosaamisina. Luovuus on kyky nähdä asioita …

Luovuus, innovatiivisuus ja jatkuva uudistuminen: käsiteanalyyttinen tarkastelu

Luovuus käsiteenä on määritelty lukemattomilla tavoilla ja se on varmaankin yksi vaikeimmin määriteltävistä psykologisista käsitteitä. Ehkä luovuus -käsitteeseenkin pitää suhtautua luovasti ja määritellä sitä aina uusista näkökulmista. Itse määrittelen sen lyhyesti ja konkreettisesti: Luovuus on kyky nähdä asioita uusista näkökulmista ja rakentaa niistä jotain uutta, omaperäistä ja toimivaa. Luovuus on ihmettelyä ja kyseenalaistamista sekä uudenlaista …

Koneen ruhtinas ja prinssi

John Simon on kirjoittanut hienon henkilökuvan Pekka Herlinistä (2009) ja myös Heikki Herlin on onnistunut hienosti henkilökuvassaan isästään Niklas Herlinistä (2020). Molemmat kirjat kuvaavat hyvin erikoisia ja ristiriitaisia persoonallisuuksia harvinaisen avoimesti. Pekka oli ruhtinas ja Niklas prinssi, joka ei suostunut ruhtinaaksi. Kirjat ja varsinkin John Simonin teos kuvaavat laajasti myös Koneen historiaa, johon itsekin pääsin …

Kofi Annan johtajana: rauhanturvaaja ja rauhantekijä

Mitä on hyvä johtaminen? Miten sitä voi kuvata ja miten sitä oppii käytännössä? Tällaisia kysymyksiä olen pitkään pohtinut sekä käytännössä että teoriassa.  Tässä kirjoitussarjassa haen vastauksia näihin kysymyksiin analysoimalla tunnettuja johtajia heidän elämänkertojensa pohjalta. Tällä kertaa analyysin kohteena on Kofi Annan. Kofi Annan (1938 -2018) oli ghanalaissyntyinen diplomaatti ja YK:n pääsihteeri (1997 – 2006). Hän …

Barack Obama – hyvän johtajan esikuva

Barack Obaman muistelmakirja ”Luvattu maa” ensimmäisestä presidenttikaudesta on 879 sivuinen mammutti, joka kuitenkin imaisi vastustamattomasti mukaansa sekä antoi toivoa asiallisesta johtajuudesta ja paremmasta maailmasta. Varsinkin sen jälkeen kun olemme joutuneet seuraamaan Donald Trumpin käsittämätöntä presidenttikautta. Barack Obama syntyi Havaijilla vuonna 1961 kenialaisen isän ja amerikkalaisen äidin lyhyestä liitosta. Hän asui lapsuutensa vaatimattomissa olosuhteissa Havaijilla äitinsä ja isovanhempiensa kanssa. …

Oy Minä Ab kesäkuntoon!

Älykästä itsensä johtamista voidaan kuvata yksinkertaisella mallilla, mikä on osoittanut toimivuutensa useiden tuhansien ihmisten valmentamisessa niin Suomessa kuin maailmallakin. Voimme lyhyesti avata itsensä johtamista ajattelemalla, että jokainen on oman "yrityksensä", Oy Minä Ab:n, toimitusjohtaja. Tätä kokonaisuutta meidän on syytä osata johtaa hyvin. Yrityksessämme on kehon, mielen, tunteiden, arvojen ja työn osasto, jotka hoitavat vastaavasti fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia, …