Etusivu

Pentti Sydänmaanlakka
Pentti Sydänmaanlakka

Olen kiinnostunut johtamisesta ja haluan tutkia ja analysoida sitä kokonaisvaltaisesti. Tavoitteeni on kehittää johtamistiedettä ja hyvää johtamista, joka voi olla vallankumouksellista ja sen avulla voidaan rakentaa parempia organisaatioita ja parempaa maailmaa.

Olen pitkään kehittänyt älykkään organisaation ja johtamisen viitekehyksiä. Niissä jäsennän johtamista seitsemällä tasolla, jotka ovat itsensä, yksilöiden, tiimin, hajautetun tiimin, organisaation, verkoston ja ekosysteemin johtaminen.

Olen valmentanut 20 vuoden ajan johtajia yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla Suomessa ja eri puolilla maailmaa Rovaniemeltä Nairobiin. Erilaiset asiakkaat erilaisissa kulttuureissa ovat arvostaneet Älykkään johtamisen kokonaisvaltaista ja käytännönläheistä lähestymistapaa sekä monipuolisia arviointimenetelmiä.

Älykkään johtamisen viitekehys pohjautuu myös omiin käytännön kokemuksiini johtajana. Olen aikaisemmin työskennellyt henkilöstöjohtajana Nixdorfin, Siemensin, Koneen ja Nokian palveluksessa  ennen kuin perustin oman valmennusyritykseni.

Pentti

Pentti Sydänmaanlakka

FT Pentti Sydänmaanlakalla on pitkä kokemus henkilöstöjohtamisesta työskenneltyään Nokian, Koneen, Nixdorfin ja Siemensin palveluksessa ennen kun hän aloitti oman valmennusyrityksen vuonna 2002.  Hän on Pertec Consulting Oy:n perustaja ja työskenteli yrittäjänä, konsulttina ja valmentajana lähes kaksikymmentä vuotta. Vuodesta 2020  hän on toiminut itsenäisenä konsulttina ja johdon valmentajana omassa yrityksessään sekä keskittynyt pääasiassa kirjoittamiseen.

Pentti on kirjoittanut kahdeksan kirjaa sekä väitöskirjansa älykkäästä johtamisesta, joka on uusi johtamisen viitekehys ja konkreettinen työkalupakki. Kehittäessään älykkään johtamisen teoriaa ja käytäntöä, hän on tutkinut johtamista seitsemällä tasolla: itsensä, yksilöiden, tiimin, virtuaalitiimin, organisaation, verkoston ja ekosysteemin johtaminen.

Hänen viimeisin kirjansa ”Globaali johtaminen: Miten hallita maailmaa älykkäästi” julkaistiin 2019 (Alma Talent). Kirjan tavoitteena on herättää laajaa ja syvällistä keskustelua globaalin johtamisen haasteista ja sen puutteesta. Miten ihmiskunta pystyy johtamaan omaa kehitystään ja siivoamaan aiheuttamansa sotkun. Toimiiko länsimainen demokratia kaoottisessa maailmassa vai olisiko kiinalainen meritokratia parempi vaihtoehto. Maapallo tarvitsee kiireesti globaalia johtamista.

Parhaillaan hän kirjoittaa kirjaa nimeltä Johtajan kokonaiskuntoisuus: haasteena jatkuva uudistuminen ja tämä kirja ilmestyy maaliskuussa 2022.

Pentti Sydänmaanlakka

Pentti harrastaa monipuolisesti liikuntaa vapaa-aikanaan; golf, tennis, lenkkeily, uinti (myös avannossa), hiihto sekä (moottori)pyöräily ovat hänen lempilajejaan. Myös kaikenlainen rakentaminen, metsänhoito ja metsästys sekä luonnon ihmettely metsässä ja merellä ovat hänelle mieluisia harrastuksia.

Pentti Sydänmaanlakka (Ph.D.) has a wide and long experience in international personnel management having worked for Nokia, Kone, Nixdorf and Siemens before he started his own consulting business 2002. He is the founder of Pertec Consulting Oy where he worked almost twenty years. Since 2020 he  has worked as an independent consultant and top executive coach in his own company focusing mainly on writing.

Pentti has written eight books about Intelligent Leadership, which offers a new and innovative approach to contemporary leadership challenges. In developing the intelligent leadership theory and practical model he has examined leadership at seven levels: self-leadership, individual leadership, team leadership, virtual leadership, organizational leadership, network leadership and ecosystem leadership.

His latest book Global Leadership: How to lead the globe intelligently  was published in Finnish 2019.  The purpose of this book is to raise wide and  deep discussion about the challenges of global leadership and ask is it possible at all to lead the globe intelligently. How does our western democracy function in a more and more chaotic world? Or could Chinese meritocracy be better option? In global leadership we need urgently new and innovative thinking and approaches.  

Kirjat

Pentti Sydänmaanlakka

Globaali johtaminen

Globaali johtaminen – Miten hallita maailmaa älykkäästi? -kirja kuvaa, miten ihminen on astumassa uuteen tekoälyn aikakauteen samalla, kun maapallon ongelmat kasaantuvat ja pahenevat. Miten ihmiskunta pystyy johtamaan omaa kehitystään ja siivoamaan aiheuttamansa sotkun? Toimiiko länsimainen demokratia kaoottisessa maailmassa? Olisiko kiinalainen meritokratia parempi vaihtoehto? Kirja avaa perspektiivejä tulevaisuuteen ja etsii keinoja parempaan globaaliin johtamiseen.

Pentti Sydänmaanlakka

Älykäs julkinen johtaminen

Älykäs julkinen johtaminen kirjan tavoitteena on hahmotella älykästä verkostoyhteiskuntaa, joka voisi olla perinteisen hyvinvointiyhteiskunnan seuraava vaihe. Siinä yleiseksi tavoitteeksi hyvinvoinnin rinnalle on nostettu tehokkuus, uudistuminen ja kestävä kehitys

Pentti Sydänmaanlakka (toim.)

Tulevaisuuden johtaminen 2020: Älykkään johtamisen näkökulmia

Kirja pyrkii kiteyttämään olennaisia piirteitä älykkään johtamisen lähestymistavasta ja katsomaan erityisesti tulevaisuuteen. Mitä on hyvä johtaminen vuonna 2020? Millä tavoin johtaminen tulee muuttumaan lähivuosina? Mitkä ovat johtamisen ytimessä olevat asiat, jotka tulevat säilymään samanlaisina.

Pentti Sydänmaanlakka

Älykäs johtaminen 7.0 – Miten kasvaa viisaaksi johtajaksi?

Kirja sukeltaa johtamisen ytimeen kertoessaan prosessista, jossa valmentaja Peter auttaa Mikoa syventämään omaa johtamisosaamistaan. Älykkään johtajan on hallittava kaikki johtamisen tasot. Pentti Sydänmaanlakka tiivistää omat ja omien valmennettaviensa tarinat herkulliseksi ja silmiä avaavaksi tositarinaksi.

Pentti Sydänmaanlakka

JATKUVA UUDISTUMINEN Luovuuden ja innovatiivisuuden johtaminen

Luovuus ja sosiaaliset innovaatiot ovat tulevaisuuden tärkein kilpailutekijä. Kirja riisuu luovuuden ja innovatiivisuuden turhasta mystiikasta sekä esittelee konkreettisia menetelmiä ja työkaluja luovan uudistumisen johtamiseen.

Pentti Sydänmaanlakka

Älykäs johtajuus

”Sydänmaanlakan teos houkuttelee miettimään ja oivaltamaan. Kirja on varsinainen energialaturi. Se on läpiajateltu ja hyvin kirjoitettu. Siinä on monta raikasta huomiota meille työelämässä pyristeleville ihmisille… Suomalaisille johtajille kirja on mannaa myös siksi, että siinä tuodaan esille ne arvokkaat piirteet, joilla suomalainen johtamiskulttuuri eroaa edukseen
muiden maiden johtamiskulttuureista.”
– Tekniikan Akateemiset – TEK 8/2004

Pentti Sydänmaanlakka

Älykäs organisaatio

Yrityksen ainoa pysyvä kilpailuetu on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Kirja tarjoaa ajatusmalleja, kuinka organisaation oppimista tuetaan, suoritustasoa kohennetaan, liiketoimintatuloksia parannetaan ja menestytään kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa – yksilö huomioiden.

Pentti Sydänmaanlakka

Älykäs itsensä johtaminen

Kirja vie lukijan mielenkiintoiselle matkalle itsensä johtamiseen.. ”Oman tietoisuuden seuraamisella ja kokonaiskuntoisuuden tasapainoisella johtamisella luomme valmiudet johtaa itseämme paremmin”, Pentti Sydänmaanlakka toteaa. ”Tämä tarkoittaa, että pidämme huolta omasta hyvinvoinnistamme, uudistumisestamme ja tehokkuudestamme. Jokaisen meistä tulisi kantaa vastuu omasta fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta, henkisestä ja ammatillisesta kunnostaan.”Teos toimii peilinäsi ja näyttää, millaista johtamiskäyttäytymistä ja osaamista sinulta odotetaan Oy Minä Ab:n toimitusjohtajana.

Palvelut

Konsultointi

Autan organisaatioita muuttumaan ja uudistumaan arvioimalla ja kehittämällä niiden johtamisjärjestelmiä tavoitteena luoda älykäs ja jatkuvasti uudistuva organisaatio.. Suorituksen, osaamisen, tiedon ja innovaatiojohtaminen ovat erityisesti kiinnostuksen kohteitani.

Koulutus ja valmennus

Toimin ylimmän johdon ja johtoryhmän valmentajana. Yleisissä valmennuksissani tarjoan innostavan kattauksen johtamisen käytäntöjä ja teoriaa itsensä johtamisesta globaaliin johtamiseen esimerkiksi seuraavien kokonaisuuksien kautta:

  • Älykäs itsensä johtaminen: Oy Minä Ab ja kokonaiskuntoisuus
  • Älykäs johtaminen ja johtajana kehittyminen: haasteena jatkuva uudistuminen
  • Älykäs ja jatkuvasti uudistuva organisaatio
  • Globaali johtaminen: voiko maailmaa hallita älykkäästi?

Valmennuksissani tarkastelen johtamista ja siihen liittyvää osaamista seuraavilla osa-alueilla: itsensä, yksilöiden, tiimien, virtuaalitiimien, organisaation, verkoston ja ekosysteemin johtaminen.

Arviointityökalut

Olen myös kehittänyt lukuisia Älykkään organisaation ja Älykkään johtamisen arviointityökaluja, joita käytän valmennuksissani. Näitä ovat esimerkiksi Älykäs organisaatio -arvio, Älykäs julkinen organisaatio -arvio, Suorituksen johtamisen toimivuus -arvio, Johtajuuden itsearvio, Johtajuuden 360 -arvio, Älykäs itsensä johtaminen- arvio, Kokonaiskuntoisuus -arvio, Johtoryhmän toiminnan arvio, Tiimityöskentelyn arvio, Yksilön toimintatyyli -arvio, Yksilön innovatiivisuus -arvio ja Organisaation innovatiivisuus -arvio. Näitä arviointityökaluja on myös mahdollista räätälöidä organisaatiokohtaisiksi.