Kirjat

Pentti Sydänmaanlakka
Johtajan kokonaiskuntoisuus- haasteena jatkuva uudistuminen (2022)

Johtajan kokonaiskuntoisuus – haasteena jatkuva uudistuminen -kirja on tarkoitettu johtajalle itsensä johtamisen käsikirjaksi. Se antaa näkökulmia itsetuntemukseen, uudistumiseen ja jaksamiseen sekä näiden syvälliseen pohtimiseen ja tarjoaa eväitä niin fyysisen, psyykkisen, emotionaalisen, henkisen, sosiaalisen kuin ammatillisenkin hyvinvoinnin lisäämiseen.


Ennakkotilaa Johtajan kokonaiskuntoisuus- kirja

Pentti Sydänmaanlakka
Globaali johtaminen (2019)

Kirja kuvaa, miten ihminen on astumassa uuteen tekoälyn aikakauteen samalla, kun maapallon ongelmat kasaantuvat ja pahenevat. Miten ihmiskunta pystyy johtamaan omaa kehitystään ja siivoamaan aiheuttamansa sotkun? Toimiiko länsimainen demokratia kaoottisessa maailmassa? Olisiko kiinalainen meritokratia parempi vaihtoehto. Kirja avaa perspektiivejä tulevaisuuteen ja etsii keinoja parempaan globaaliin johtamiseen.

Tilaa Globaali Johtaminen- kirja

Pentti Sydänmaanlakka
Continuous Renewal (2017)

Continuous renewal of individuals, teams and companies is the only lasting competitive advantage. Continuous renewal requires creativeness and innovativeness. The core aim of the book is to demystify innovativeness; to make it something concrete, something that can be developed and implemented. Creativity can be refined into innovativeness. Innovativeness is the ability of individuals, teams and organizations to produce and implement new ideas which bring added value. The aim is to produce new innovations.

Order Continuous Renewal
Price 25 euros + post expences.

Pentti Sydänmaanlakka
Älykäs julkinen johtaminen (2015)

Kirja kehittelee uudenlaista julkisen johtamisen mallia ja hahmottelee älykästä verkostoyhteiskuntaa, joka voisi olla perinteisen hyvinvointiyhteiskunnan seuraava vaihe. Älykäs verkostoyhteiskunta koostuu yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioista, jotka tekevät avointa yhteistyötä keskenään. Johtaminen on muuttunut pikku hiljaa, ja parhaimmillaan julkisella sektorilla on siirrytty perinteisestä hallintokulttuurista innostavaan johtamisen kulttuuriin.

Tilaa Älykäs julkinen johtaminen -kirja

Pentti Sydänmaanlakka (toim.)

Tulevaisuuden johtaminen 2020: Älykkään johtamisen näkökulmia (2014)

Kirja kuvaa älykkään johtamisen olennaisia piirteitä ja katsoo erityisesti tulevaisuuteen. Millä tavoin johtaminen tulee muuttumaan lähivuosina? Kirjan ensimmäinen osa tarkastelee älykkään johtamisen viitekehystä ja mallia sekä edessämme olevaa yllätyksellistä tulevaisuutta. Kirjan toinen osa käsittelee älykkään johtamisen keskeisiä prosesseja: suorituksen, osaamisen, tiedon, luovuuden, innovaatioiden ja itsensä johtamisen kannalta. Kirjan kolmas osa tarkastelee erilaisia sovelluksia kuten johtamista globaalissa toimintaympäristössä, virtuaalijohtamista ja johtamisen innovaatioita digitaloudessa.

Pentti Sydänmaanlakka
Älykäs johtaminen 7.0 – Miten kasvaa viisaaksi johtajaksi? (2012)

Kirja kokoaa yhteen ja kiteyttää, mitä on hyvä johtaminen käytännössä näillä eri tasoilla. Se on yhden johtajan kasvutarina. Kirja menee johtamisen ytimeen kertoessaan valmennusprosessista, jossa valmentaja auttaa ulkomaan komennukselle lähtevää Mikoa syventämään omaa johtamisosaamistaan. Tarinan avulla ja seitsemässä istunnossa käydään läpi seitsemän johtamisen tasoa, ja jokaiselta tasolta seitsemän johtamisen teemaa. Kirja on johtamisen työkalupakki, joka kokoaa yhteen älykkään johtamisen teorian, prosessit ja työkalut innostavalla ja konkreettisella tavalla.

Tilaa Älykäs johtaminen 7.0 -kirja

Pentti Sydänmaanlakka
Jatkuva uudistuminen (2009)

Kirja kuvaa, miten älykkäällä johtamisella tuetaan jatkuvaa uudistumista eli yksilöiden, tiimien ja koko organisaation luovuutta ja innovatiivisuutta. Luovuus on kyky nähdä asioita uusista näkökulmista ja rakentaa siitä jotain uutta, omaperäistä ja toimivaa. Innovatiivisuus on käytännöllistä luovuutta, jonka tavoitteena on konkreettinen innovaatio. Tärkeää on se, että luovuutta voidaan johtaa yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla. Yksilöllisen luovuuden rinnalle ja osittain jopa sen ohi on noussut kollektiivinen ja yhteisöllinen luovuus. Luovuus asuu yhä enemmän tiimeissä ja sosiaalisissa verkostoissa. Tavoitteena on, että innovaatiojohtamisesta tehdään organisaation ydinosaaminen.

Tilaa Jatkuva uudistuminen- kirja

Pentti Sydänmaanlakka
Intelligent Self-Leadership (2007)

Intelligent self-leaders are the key factor in determining the success of any organization. All leadership starts with leading one-self. Self-leadership should be perceived as the core of all leadership. Intelligent Self-Leadership focuses on this core of leadership: How could we all learn to direct and lead ourselves better? We all have our own organization, Self Ltd, in which we are the managers. We need to invest in our total wellness, which means looking after our efficiency, renewal, and well-being. Total wellness comprises physical, mental, social, spiritual and professional condition. Managing all these areas in a balanced way is intelligent self-leadership. It is holistic self-development and fulfilment.

Order Intelligent Self-Leadership
Price 25 euros + post expences.

Pentti Sydänmaanlakka
Älykäs itsensä johtaminen (2006)

Kirja käsittelee johtamisen ydintä: miten me kaikki osaisimme ohjata ja johtaa paremmin itseämme. Meillä jokaisella on oma organisaatio, Oy Minä Ab, jonka toimitusjohtajia olemme. Meidän on panostettava kokonaiskuntoisuuteemme, mikä tarkoittaa, että pidämme huolta omasta tehokkuudestamme, uudistumisestamme ja hyvinvoinnistamme. Kokonaiskuntoisuus pitää sisällään fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, henkisen ja ammatillisen kunnon. Näiden osa-alueiden tasapainoinen johtamien on älykästä itsensä johtamista. Se on kokonaisvaltaista itsensä kehittämistä ja toteuttamista. Itsensä johtaminen tulee nähdä myös organisaatioiden johtamisjärjestelmän ytimessä.

Tilaa Älykäs Itsensä johtaminen -kirja

Intelligent Leadership: Leading People in Intelligent Organisations (2005)

This book starts the journey in search of new leadership. Leadership has traditionally been described with great man theories. Today we are, however, far from the individualistic and hierarchic leadership models. While we certainly continue to need strong leaders, strong leadership nowadays also means shared leadership. Hierarchies have to be broken, and a transition is needed from frightening to enlightening leadership. The intelligent leadership model looks at leadership from various perspectives simultaneously, and the aim is to build a new leadership culture with new leadership practices.

Pentti Sydänmaanlakka
Älykäs johtajuus (2004)

Kirja käsittelee ihmisten johtamista älykkäässä organisaatiossa. Siinä etsitään uudenlaista johtamisen viitekehystä yksilöiden ja tiimien johtamiseen. Kirja kertoo, kuinka ihmisiä johdetaan niin, että he pystyvät luomaan ja jakamaan innostavan vision sekä toteuttamaan sen myös käytännössä. Älykäs johtajuus on johtajien ja johdettavien vuoropuhelua, jossa jaettu visio pyritään saavuttamaan mahdollisimman tehokkaasti. Älykäs johtajuus edellyttää, että siirrytään alistavasta valistavaan johtajuuteen. Johtamisessa tarvittava älykkyys ei ole vain rationaalista vaan entistä enemmän emotionaalista ja henkistä älykkyyttä. 

Tilaa Älykäs johtajuus -kirja

Pentti Sydänmaanlakka
Intelligent Leadership and Leadership Competencies. Developing a Leadership Framework for Intelligent Organizations. Doctoral Dissertation (2003)

The purpose of this study was to develop a leadership framework for intelligent organizations. This was done by analyzing the future working environment of managers, leadership as a phenomenon and as a process and leadership competencies. How leadership is typically learned and trained and how we could improve these activities, was also studied. One of the contentions of this thesis is that as the world is shifting from an industrial paradigm to a post-industrial paradigm, it is necessary that we understand the consequences of this shift vis-à-vis leadership culture and practice. 

The Dissertation is available to read here

Pentti Sydänmaanlakka
An Intelligent Organization: Integrating Performance, Competence and Knowledge Management (2002)

The purpose of this book is to find answers to how to develop the ideal organization for the future; one that is efficient, capable of fast learning, and sensitive to the well-being of its personnel all at the same time. The process of building an intelligent organization is not necessarily an easy one. We have to build new frameworks  for organizational learning, performance management, competence management and knowledge management.

Pentti Sydänmaanlakka
Älykäs organisaatio (2000)

Kirja käsittelee organisaation oppimista sekä suorituksen, osaamisen ja tiedon johtamista. Teos ohjaa luomaan organisaatioita, jotka ovat samanaikaisesti tehokkaita, uudistuvia ja hyvinvoivia. Me toimimme erilaisissa organisaatioissa, joissa työskentely ei aina ole kovin älykästä. Usein organisaatioiden toiminnassa olisi paljon parantamisen varaa. Toimintaa olisi kuitenkin tehostettava älykkäästi, yksilöt ja tiimit huomioiden, koska viime kädessä organisaation ainoa pysyvä kilpailuetu on osaava ja motivoitunut henkilöstö. 

Tilaa Älykäs Organisaatio- kirja

%d bloggaajaa tykkää tästä: