Maapallo tarvitsee johtajuutta: älykästä ei älytöntä

Maapallo todella tarvitsee kipeästi johtajuutta. YK:n uuden raportin mukaan maapallo menee kohti katastrofia, kun ilmasto on lämpenemässä 2,7 astetta. Tarvitsemme nopeasti toimivan globaalin johtamisjärjestelmän, jotta ihmiskunta selviää yli tulevien kriisien ja rakentaa uutta loistavaa ihmiskunnan tarinaa.

Miten rakennetaan tällainen globaali johtamisjärjestelmä. Siinä on tämän ajan polttava kysymys. Tähän tarvitaan kokonaisvaltainen näkemys, jotta tämä kehitys voitaisiin saada ihmiskunnan tietoiseen hallintaan. Tällainen näkökulma on uusi, mutta globalisaation kehittyminen on edennyt ja etenee niin nopeasti, että meidän on pakko tarkastella kokonaisvaltaisesti maapallon asioita, ja rakentaa nykyisyyteen toimivat johtamisjärjestelmät.

Takana loistava menneisyys

Ihmiskunnalla on pitkä ja mielettömän hieno tarina takanaan. 70 000 vuotta sitten kognitiivinen vallankumous nosti ihmiset eläinkunnasta omaan ylhäisyyteensä; 12 000 vuotta sitten maanviljelyn vallankumous mahdollisti ihmisen siirtymisen pysyvään asutukseen, joka käynnisti suurempien yhteisöjen ja yhteiskuntien, kaupunkien ja valtakuntien synnyn. Tällöin alkoi ihmisen kasautuminen ja verkostoituminen sekä kehitys kohti globaalia maailmaa.

Kehitys oli kuitenkin hidasta, ja vasta 1700-luvulla tieteellinen vallankumous nopeutti kehitystä, ja 1800-luvun teollinen vallankumous siirsi meidät täysin uuteen maailmaan. 1900-luvulla toisen maailmasodan jälkeen alkoi sitten nopea kasvu, jota digitaalinen vallankumous vauhditti 1970-luvulta alkaen ja globalisaatiokehitys kiihdytti 1990 -luvulla. Olemme hyvin nopeasti siirtyneet maatalousyhteiskunnasta teollisuusyhteiskuntaan ja edelleen tietoyhteiskuntaan sekä verkostoyhteiskuntaan. Nyt olemme siirtymässä tekoäly-yhteiskuntaan. Kehitys on ollut räjähdysmäistä viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana, eikä tätä kehitystä ole pystytty ohjaaman nykyisillä johtamisjärjestelmillä. 

Globaali talouskehitys on 1900-luvun puolivälistä lähtien nostanut jo miljoonia ihmisiä äärimmäisestä puutteesta. Vuosien 1950 ja 2010 välillä maailman reaalinen bruttokansantuote on kasvanut seitsenkertaiseksi. Globaali talouskehitys on kuitenkin myös lisännyt dramaattisesti ihmiskunnan luonnonvarojen käyttöä. Tätä talouden aikakautta kutsutaan suureksi kiihdytykseksi siksi, että ihmiskunnan toiminta on lisääntynyt sen aikana valtavasti. Alalla kuin alalla olemme törmänneet eksponentiaalisen kasvun ilmiöön, eli aluksi kasvu on ollut hidasta, mutta sitten se on räjähtänyt käsiin eikä sitä ole enää pystytty hallitsemaan.

Ihmiskunnan kohtalon kysymys on, miten pystymme muuntamaan tämän eksponentiaalisen kasvun kestäväksi kasvuksi, jossa tärkeimpänä tavoitteena ei ole taloudellinen kasvu vaan ihmisen ja maapallon hyvinvointi sekä merkityksellinen elämä. Tähän tarvitsemme älykästä johtamista, joka lähtee siitä, että on tiedettävä päämäärä ja tavoitteet, jotta ne voidaan saavuttaa. Jos ei tiedä, minne on menossa, on vaikea päästä perille. Kyse on silloin strategisesta ajautumisesta eikä strategisesta johtamisesta, mitä juuri nyt tarvitsemme globaalissa maailmassa.

 Johtamisen seitsemän tasoa

Olen hahmottanut johtamista seitsemällä tasolla, jotka ovat itsensä, yksilöiden, tiimin, virtuaalitiimin, organisaation, verkoston ja ekosysteemin johtaminen. Viimeisimmässä  kirjassani olen pohtinut globaalia johtamista, joka voidaan nähdä kahdeksantena tasona. Tämä taso on kaikista laajin ja vaikein, eikä meillä ole kokemusta eikä käsitystä siitä, miten se voidaan hoitaa.

Kaikilla näillä tasoilla voidaan havaita tietyt perusongelmat johtamisessa; ne näyttävät toistuvan ja kertautuvan tasolta toiselle. Nämä perusongelmat liittyvät sen selvittämiseen, missä olemme, mihin olemme menossa, miten pääsemme sinne ja mistä löydämme tarvittavan energian. 

Nämä perusongelmat on listattu oheiseen kuvioon, joka kuvaa yksinkertaistaen älykästä ja älytöntä johtamista. Meidän tulee siis ratkaista nämä ongelmat, jotta älykäs johtaminen on mahdollista. Älykäs johtaminen lähtee itsensä johtamisesta; Oy Minä Ab on saatava hallintaan, jotta Oy Maapallo Ab:ta voidaan hallita älykkäästi.

                       
Samat älyttömän ja älykkään johtamisen perustekijät eri tasolla.

Ihmiskunnan uusi visio

Älykkään johtamisen lähtökohta on innostava visio. Tämä on tärkeää niin itsensä kuin ihmiskunnan johtamiselle. Meidän on pystyttävä hahmottamaan ihmiskunnan visio seuraavalle viidelle, viidellekymmenelle ja viidelle sadalle vuodelle. Ihmiskunnan aikaperspektiivissä viisisataa vuotta on lyhyt aika. Vision on oltava innostava näkemys tulevaisuuteen; se on uusi ihmiskunnan tarina, joka kuvaa, mihin olemme menossa.

Visiota ei voida toteuttaa ilman yhteisiä arvoja ja kulttuuria. Meidän on myös pystyttävä luomaan universaali kulttuuri, joka yhdistää ihmiset ympäri maailmaa. Meidän on päästävä uskonnollisista ja poliittisista siiloista sekä primitiivisistä arvoistamme. Meidän on kehitettävä uusi globaali ideologia, joka yhdistää ihmiskunnan eikä jaa sitä toisiaan vastaan taisteleviksi kansoiksi.

Kun ihmiskunnalla on yhteinen visio ja kulttuuri, pystymme johtamaan maailmaa älykkäästi luomalla siihen tarvittavat organisaatiot ja järjestelmät. Meidän on kehitettävä globaali johtamistiede, joka keskittyy maapallon johtamisprosessin analysointiin ja tarvittavien työkalujen sekä organisaatiomallien kehittämiseen.

Johtamiseen liittyy aina valta. Toivottavasti valta tulevaisuuden maailmassa perustuu tietoon ja asiantuntijuuteen, ei väkivaltaan tai taloudelliseen valtaan. Tiedon hallinnasta on tullut niin haastavaa, ettei inhimillinen tieto ja älykkyys enää riitä, vaan ihmiskunta tukeutuu entistä enemmän tekoälyyn.

Tekoälyn aikakausi?

On mielenkiintoista nähdä, miten maailma tulee muuttumaan tekoälyn aikakaudella. Siirtyminen tekoäly-yhteiskuntaan muuttaa maailmaamme todennäköisesti nopeammin ja radikaalimmin kuin siirtyminen tietoyhteiskuntaan. Todella isoja muutoksia tulee tapahtumaan 2020- ja 2030-luvuilla ja niihin sopeutuminen ei välttämättä ole kovin helppoa. Yllätyksiä ja myllerryksiä on odotettavissa.

Ratkaisevaa tulee olemaan, miten ihmiskunta pystyy ottamaan tekoälyn hallintaansa ja välttämään vaaran, että koneet alkavat hallita meitä. Ihminen pystyy korvaamaan luonnon valinnan älykkäällä suunnittelulla esimerkiksi biotekniikan ja kyborgien rakentamisen kautta ja kehittämään ehkä uuden version ihmisestä. Tämä voi olla iso harppaus ihmiskunnan kehityksessä.

Ihmiskunta on joka tapauksessa astumassa uuteen aikakauteen. Se todennäköisesti avaa aivan uusia mahdollisuuksia, joita emme tänä päivänä pysty edes kuvittelemaan. Tämä edellyttää kuitenkin, että ihmiskunta pystyy siivoamaan aiheuttamansa sotkun ja rakentamaan kestävää kehitystä maapallolla. Tämä taas edellyttää globaalia älykästä johtamista, joka pohjautuu yhteiseen visioon ja arvoihin sekä konkreettisiin tavoitteisiin. Näihin uusiin mahdollisuuksiin meidän on tartuttava ja luotava innostava tulevaisuuden tarina itsellemme ja ihmiskunnalle.

%d bloggaajaa tykkää tästä: